แอพพลิเคชั่นสีหิน

เนื้อหินสี
ปิดหน้านี้

สีหินดูเหมือนกำแพงหินพ่นสีพื้นผิว

Stone Paint เป็นสีน้ำสำหรับใช้ภายในและภายนอก หลังจากใช้แล้วสามารถทิ้งเอฟเฟกต์หินที่ทนทานและทนต่อสภาพอากาศได้