การแสดงผล

แสดงแถบด้านข้าง
แสดง 9 24 36
สีเคลือบ nonstick
ปิดหน้านี้

เคลือบ nonstick สีทนอุณหภูมิสูง Ptfe resin